Algemene Voorwaarden

Toepassing

Reservering

Wellness

Massages

Betaling

IBAN: NL24 RABO 0139 9356 06 t.n.v. R. Lensen te Ruinen onder vermelding van het factuurnummer.

 

Annulering
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

Borgsom

Ontvangst sleutel

 

Verblijf in het vakantiehuis

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

Vertrek en eindschoonmaak

Eindschoonmaakkosten zijn € 300,00 per verblijf. De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. Glascontainers zijn aanwezig bij Supermarkt Coop in Ruinen. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding.

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 

Toepasselijk recht
Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.